Knowledge of WaterF.M. 103 Mhz. KKU Radio

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ

ผลิตรายการโดย เฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ เวลา 08.10 – 9.00 น. จันทร์ – ศุกร์

รายการสาระน่ารู้เรื่องน้ำ เป็นรายการเพื่อการให้ข้อมูล ความรู้ เรื่องของทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเสนอความก้าวหน้าทางด้านต่างๆ ตลอดจนปัญหาของการจัดการทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต สลับกับความเพลิดเพลินจากเพลงสากลในอดีต ที่ยังมีความไพเราะเป็นที่จดจำในราว ค.ศ. 1960-1970

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ สาระน่ารู้เรื่องน้ำฉบับนี้ จะนำเสนอเรื่องน้ำบาดาลกับโรงงานอุตสาหกรรม ต่อเป็นตอนที่ 2 ดังนี้ครับ เหตุผลที่ “ทำไมโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท ไม่อยากใช้น้ำประปา” มีดังนี้ครับ

  • ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการขยายเขตการใช้น้ำประปาเข้าโรงงาน ซึ่งมีราคาแพงมาก
  • ปัญหาเรื่องราคาค่าน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่ลูกบาศก์เมตรละ 16 – 21 บาท
  • ปัญหาด้านปริมาณ เช่น ไม่พอใช้  ไม่แน่นอน ไม่สม่ำเสมอ
  • ปัญหาด้านคุณภาพ เช่น การมีคลอรีนปะปนมากับน้ำ ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดก่อนเข้ากระบวนการผลิต

ส่วนเหตุผลที่ “ทำไมโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท อยากใช้น้ำบาดาล” มีดังนี้ครับ

  • ราคาถูก เช่น ค่าน้ำอยู่ที่ลูกบาศก์เมตรละ 3.50 – 8.50 บาท
  • ควบคุมปริมาณ เองได้
  • ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำบาดาล มีเกือบทุกพื้นที่ในภาคอีสาน แต่ก็ยังสามารถบำบัด หรือ  ปรับสภาพน้ำ ให้มีคุณสมบัติตามที่ต้องการได้
  • ไม่มีทางเลือกอื่น

อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ภาคกลางหลายจังหวัด เช่น  กทม. นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ถูกประกาศให้เป็นเขตวิกฤติน้ำบาดาล อันดับ 1 (พื้นที่ที่มีการทรุดตัวของพื้นดินมากกว่า 3 ซม.ต่อปี และระดับน้ำบาดาลลดลงมากกว่า 3 เมตรต่อปี)  ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค และการประปานครหลวง พยายามผลักดันให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เปลี่ยนมาใช้น้ำประปาแทน โดยวิธีไม่ต่อใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลบ้าง หรือ เก็บค่าน้ำบาดาลในอัตราที่สูงขึ้นบ้าง (ปัจจุบัน 7 จังหวัดที่เอ่ยนามมานี้ อัตราค่าน้ำบาดาลลูกบาศก์เมตรละ 8.50 บาท) ขณะที่ในพื้นที่ภาคอีสาน 19 จังหวัดของเราถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของ เขตวิกฤตน้ำบาดาลอันดับ 3 (พื้นที่ที่มีการทรุดตัวของพื้นดินน้อยกว่า  ซม.ต่อปี และระดับน้ำบาดาลลดลงน้อยกว่า 2 เมตรต่อปี)  ซึ่งมีผลทำให้ยังสามารถใช้น้ำบาดาลได้ อีกทั้งราคาก็ยังเป็นลูกบาศก์เมตรละ 3.50 บาทเท่าเดิม (ตั้งแต่ปี 2537) อย่างไรก็ตามขณะนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็กำลังศึกษาและทบทวนเรื่องอัตราค่าน้ำบาดาลอยู่ ซึ่งผมเชื่อว่าไม่เกิน 2 ปีถัดจากนี้ อัตราค่าน้ำบาดาลคงมีการปรับเพิ่มขึ้น แต่ยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นเท่าไร ถ้ามีเวลาจะเอารายละเอียดวิธีการคิดมาให้ท่านผู้อ่านลองอ่านกันดูนะครับ

สำหรับเรื่องวิธีการจ่าย ค่าน้ำบาดาลหรือ จ่ายเมื่อไร จ่ายอย่างไรนั้น ผมคิดว่าท่านที่เป็นผู้ประกอบการคงทราบดีอยู่แล้วนะครับ  แต่เรื่องที่อยากเน้นมากคือ เรื่องการเจาะบ่อน้ำบาดาล หากต้องการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่ม ต้องขออนุญาต จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องเสียก่อนซึ่งก็มี 2 ขั้นตอนดังนี้ครับ

  • การขออนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ต้องไปติดต่อที่ ฝ่ายน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดของท่าน โดยไปกรอกแบบฟอร์ม “คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล (แบบ นบ.1)” ซึ่งมีอายุ 1 ปี รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องเตรียม ก็โทร.ไปสอบถามกันเองนะครับ ส่วนค่าธรรมเนียมก็ไม่กี่สตางค์ แต่ที่สำคัญอย่าลืมว่า ช่างเจาะต้องมีหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเท่านั้นนะครับ ไปหาช่างทั่วๆไปมาเจาะไม่ได้เพราะการเจาะและการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานและหลักวิชาการ นอกจากนี้ก็ต้องมีวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา (ที่มีหนังสือรับรองด้วยเช่นกัน) มาเป็นผู้ควบคุมการเจาะน้ำบาดาล ทั้งนี้เป็นไปตามที่ พรบ.น้ำบาดาลปี 2520 กำหนดไว้
  • การขออนุญาตใช้น้ำบาดาล เมื่อเจาะบ่อน้ำบาดาลเรียบร้อยแล้ว ก็ไปกรอกแบบฟอร์ม เพื่อขอรับ “ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ.2)” ซึ่งมีอายุ 10 ปี ในการขอรับใบอนุญาตนี้เราต้องมีรายงานการเจาะบ่อ ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และ เอกสารอื่นๆประกอบ รวมทั้งต้องติดตั้งมาตรวัดน้ำที่ได้มาตรฐาน เพื่อบันทึกปริมาณการใช้น้ำบาดาล ไว้ให้เรียบร้อยด้วย เพื่อที่จะมาจ่ายค่าน้ำได้ถูกต้องตามจริง ในราคาลูกบาศก์เมตรละ 3.50 บาท

ฉบับหน้าจะมาคุยเรื่องรายละเอียดอื่นๆกันต่อนะครับ ท่านผู้อ่านท่านใดที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการปรึกษาเรื่องน้ำ   ระบบสูบน้ำ หรือ  สระว่ายน้ำ  โปรดติดต่อ ผม ที่บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำกัด โทร. 043 – 394252 – 5 โทรสาร. 043 – 394251 หรือ e – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ก็ได้นะครับ

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ ย้อนหลัง

ย้อนหลังประจำวันที่ 01 ก.ค. 59 [Ep.76]

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ ตอน เขื่อนเก็บน้ำในประเทศไทย

ย้อนหลังประจำวันที่ 30 มิ.ย. 59 [Ep.75]

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ ตอน ข่าวต่างประเทศ

ย้อนหลังประจำวันที่ 28 มิ.ย. 59 [Ep.74]

สาระน่ารู้เรื่องน้ำ ตอน ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัฐ

 
Black Ribbon