ตัวอย่าง การใช้ขนาดท่อที่เหมาะสม สามารถลดการใช้ปั๊มได้ ก่อนปรับปรุง

ใช้ท่อขนาด 3 นิ้ว ส่งน้ำโดยใช้ปั๊มขนาด 15 แรงม้า จำนวน 2 ตัว

 

หลังปรับปรุง เพิ่มท่อขนาด 3 นิ้ว อัตราการไหลสูงสุด 70 ลบม./ชม. แยกส่งในแต่ละส่วนผลิตน้ำ โดยส่งน้ำด้วยแรงดันน้ำของถังสูง สามารถลดการใช้ปั๊มขนาด 15 แรงม้าได้ 2 ตัว

ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 11 kw x 2 : วันละ 10 ชั่วโมง = 220 kW-h/hr. = 550 บาท/วัน