การศึกษาดูงานระบบสูบน้ำที่ “Singapore Turf Club”

วัน – เวลา วันอังคารที่ 26 กันยายน 2543 เวลาประมาณ 14.30 น

รายละเอียด

1. Singapore Turf Club เป็นสนามแข่งม้า แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศสิงคโปร์ ตั้งอยู่บริเวณชานเมือง เป็นสนามแข่งม้าขนาดใหญ่ พร้อมอาคารบริการจำนวน รวม 4 ชั้นสามารถให้บริการผู้เข้าชมการแข่งม้าได้มากกว่า 10,000 คน การแข่งม้าจะมีขึ้นทุกวันพุธ และ วันอาทิตย์ พื้นที่รวมทั้งโครงการประมาณ 200,000 ตารางเมตรโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆคือ ส่วนที่ 1 เป็นสนามแข่งม้า จำนวน 10 ช่องพร้อมถนนรอบสนามแข่ง ส่วนที่สองเป็นกลุ่มอาคารโรงพักและเลี้ยงม้า พร้อมสนามฝึกซ้อมม้า ส่วนที่สามเป็นอาคารบริการรวม 5 ชั้น พร้อมที่จอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

2. ระบบการจ่ายน้ำแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

2.1 ส่วนที่1 น้ำใช้สำหรับรดน้ำสนามหญ้า ใช้น้ำที่ได้จากน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียของรัฐบาล ซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร โดยปล่อยผ่านคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต แล้วมากักเก็บที่อ่างเก็บน้ำของสนามแข่งม้า ความจุของอ่างประมาณ 40,000 ลบ.ม. น้ำที่ใช้รดสนามหญ้าทั้งหมดจะได้จากการใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่สูบน้ำจากอ่างดังกล่าวมารดสนามหญ้าด้วยระบบสปริงเกลอร์ ( ไม่สามารถเห็นระบบสูบน้ำเพราะอยู่ใกลมาก เป็นเขตหวงห้ามและเวลาไม่อำนวย )

2.2 ส่วนที่ 2 น้ำใช้สำหรับกลุ่มอาคารโรงพักและเลี้ยงม้า ใช้น้ำฝนที่กักเก็บอยู่ในอ่างเก็บน้ำที่อยู่กลางสนามแข่งม้า น้ำฝนได้มาจากหลังคาของอาคารบริการ อ่างเก็บน้ำนี้มีความจุประมาณ 20,000 ลบ.ม.การสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำฝนนี้ใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ส่งน้ำจากอ่างขึ้นไปเก็บที่หอถังสูง คอนกรีต ( ซึ่งใช้เป็นป้ายชื่อสนามด้วย ) ความจุหอถังสูงประมาณ 50 ลบ.ม. สูงประมาณ 20 เมตร ( ไม่สามารถเห็นระบบสูบน้ำเพราะอยู่ไกลมาก และเวลาไม่เอื้ออำนวย )

2.3 ส่วนที่ 3 น้ำใช้ในอาคารบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด เนื่องจากอาคารบริการมีจำนวน 5 ชั้นความสูงรวมประมาณ 16 เมตร ดังนั้น ระบบการจำหน่ายน้ำเพื่อให้บริการจึงมี 2 ระบบคือ เริ่มต้นด้วยการนำน้ำประปาของการประปามาเก็บและพักที่ถังเก็บน้ำเหล็ก( อาบสังกะสี ) ที่ประกอบกันในที่ ซึ่งถังเก็บน้ำนี้อยู่ที่ชั้นใต้ดิน แล้วใช้เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ( Vertical Single stage in Line pump ) ใบพัดเดียว มอเตอร์ติดตั้งในแนวดิ่ง และมีทางน้ำเข้า – ออกอยู่ในแนวเดียวกัน ( ทำให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุง และประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้ง ) สูบน้ำจากถังพักน้ำประปา เพื่อส่งขึ้นไปเก็บที่ถังเก็บน้ำประปาบนชั้นดาดฟ้า เครื่องสูบน้ำมีจำนวนทั้งสิ้น 2 เครื่อง ( ทำงาน 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง ) เป็นเครื่องสูบน้ำยี่ห้อ “GRUNDFOS” รุ่น LP 65 – 160 / 154 ท่อสูบและท่อจ่ายขนาด 65 มม.( 2 ½ นิ้ว) ขนาด 5.5 แรงม้า ใช้ไฟ 380 โวลท์ 50 ไซเคิล 3 เฟส ขั้นตอนต่อมาเมื่อมีน้ำกักเก็บที่ถังเก็บน้ำประปาบนชั้นดาดฟ้าแล้ว น้ำส่วนหนึ่งจะปล่อยจ่ายลงไปชั้นที่ 1 และ ชั้นใต้ดินอีก 2 ชั้น โดยอาศัยแรงดันอันเนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงของโลก สำหรับชั้น 2 และ ชั้นดาดฟ้า ใช้น้ำจากระบบ Pressure Tank โดยใช้เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง มอเตอร์ติดตั้ง อยู่ในแนวดิ่ง ( Vertical Single stage in Line pump ) ลักษณะเป็นเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ใบพัดเดียว มอเตอร์ติดตั้งในแนวดิ่ง ทางน้ำเข้าออกอยู่ในแนวเดียวกัน ( ทำให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุง และประหยัดเนื้อที่ติดตั้ง ) เครื่องสูบน้ำมีจำนวนทั้งสิ้น 3 เครื่อง สูบน้ำจากถังพักน้ำประปา ส่งเข้าถังแรงดันจำนวน 3 ถัง รวมเป็น 3 ชุด( ทำงาน 2 ชุด สำรอง 1 ชุด ) เป็นเครื่องสูบน้ำยี่ห้อ “GRUNDFOS” รุ่น LP 65 – 160 / 165 ท่อสูบและท่อจ่ายขนาด 65 มม.( 2 ½ นิ้ว) ขนาด 7.5 แรงม้า ใช้ไฟ 380 โวลท์ 50 ไซเคิล 3 เฟส การทำงาน และ หยุดของเครื่องสูบน้ำใช้ Pressure Switch เป็นตัวควบคุม และ นอกจากนี้เครื่องสูบน้ำทุกเครื่องจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าและตู้ควบคุม เหมือนกับมาตรฐานที่ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทใช้ควบคุมเครื่องสูบน้ำในระบบประปาชนบทในปัจจุบัน เช่น มี Magnetic Contactor , Overload Relay , Breaker , และ อื่นๆ เป็นต้น

ระบบจ่ายน้ำสำหรับ Condominium

วัน – เวลา วันอังคารที่ 25 กันยายน 2543

รายละเอียด

1. Condominium ( อาคารสูง ) ที่ไปศึกษาดูงาน ชื่อ ตั้งอยู่บนถนน ใกล้กับถนน ออร์ชาร์ด ซึ่งเป็นย่าน Shopping ที่มีชื่อเสียงของประเทศสิงคโปร์ อาคารสูงหลังนี้เป็นห้องชุดที่เอกชนเป็นเจ้าของราคาห้องพักประมาณห้องละ 2 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ( 48 ล้านบาท ) ซึ่งห้องที่อยู่สูงกว่าราคาจะแพงกว่าห้องที่อยู่ต่ำกว่า และผู้ที่เป็นเจ้าของจะได้รับการให้บริการในด้านต่างๆดีเป็นพิเศษ เช่นระบบรักษาความปลอดภัย สาธารณูปโภค เป็นต้น

2. จากราคาและพื้นที่อันจำกัด ทำให้การออกแบบระบบสูบและจ่ายน้ำของอาคารสูงของชุดนี้ ต้องใช้พื้นที่น้อย ( นอกอาคาร ) และระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำต้องเงียบเป็นพิเศษ

3. บริษัท กรุนด์ฟอส ( สิงคโปร์ ) จำกัด ได้ออกแบบระบบสูบน้ำสำหรับอาคารสูงดังนี้คือ ที่อาคารจอดรถจะมีถังเก็บน้ำประปาขนาดใหญ่ความจุรวมประมาณ 27 ลบ.ม. เพื่อให้ใช้เครื่องสูบน้ำชนิด Vertical Multistage Pump รุ่น CV ซึ่งเป็นเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งหลายใบพัด มอเตอร์ติดตั้งในแนวดิ่ง ท่อน้ำเข้าและออก คนละด้านต่างระดับกัน ทั้งนี้เพื่อประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้งและเพื่อการซ่อมบำรุงรักษาง่าย จำนวน 2 เครื่อง ( ทำงาน 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง ) ทำการสูบน้ำขึ้นไปเก็บยังชั้นดาดฟ้าโดยชั้นที่ต่ำกว่าดาดฟ้าลงมา 3 ชั้นจะปล่อยน้ำออกจากถังเก็บลงไปจ่ายด้วยการอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก ส่วนชั้นที่อยู่ดาดฟ้าและชั้นต่ำกว่าดาดฟ้า 2 ชั้นจะใช้ระบบจ่ายด้วยแรงดันตรงจากเครื่องสูบน้ำ ซึ่งเครื่องสูบน้ำชุดนี้ถูกออกแบบเป็นพิเศษโดยใช้เครื่องสูบน้ำชนิดซับเมอร์สจำนวน 3 เครื่อง ( รุ่น SP 16 – 3 ใบพัดสเตนเลสจำนวน 3 ใบสูบน้ำได้ 16 ลบ.ม. / ชม.ที่ 21 เมตร ขนาด3 แรงม้า ไฟ 380 โวลท์ 50 ไซเคิล 3 เฟส เมื่อประกอบกับท่อปลอกแล้วเรียกว่ารุ่น BM 16 – 3 N ทำงาน 2 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง ) สูบน้ำจากถังเก็บน้ำบนดาดฟ้าลงมาจ่ายเข้าเส้นท่อโดยใช้ Pressure Switch เป็นตัวควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ และเครื่องสูบชนิดซับเมอร์สถูกออกแบบให้ติดตั้งอยู่ในท่อปลอกที่ทำจากสเตนเลส ( คล้ายกับที่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทออกแบบไว้ สำหรับระบบการสูบน้ำดิบโดยใช้ซับเมอร์สสูบน้ำจากน้ำผิวดิน ) และที่พิเศษขึ้นไปอีกคือเครื่องสูบชุดนี้ถูกวางอยู่ในแนวราบ ซึ่งมีเครื่องสูบชนิดซับเมอร์สบางยี่ห้อเท่านั้นที่จะทำงานในลักษณะเช่นนี้ได้ ผลของการออกแบบดังกล่าวทำให้ประหยัดเนื้อที่ เงียบ และบำรุงรักษาง่าย

4. จากการศึกษาดูงานอาคารสูงชุดนี้ นับได้ว่าเป็นการนำเครื่องสูบน้ำชนิดซับเมอร์สมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และเหมาะสมกับสภาพการใช้งานอย่างแท้จริง